รักษ์พระเป็นเว็บบลอกที่สร้างขึ้นมาไว้แลกเปลี่ยน นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับวงการพระเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เรื่องประวัติการสร้างพระ ประวัติเกจิอาจารย์ สำหรับเพื่อการศึกษาและสะสม ใจรักษ์ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเราไว้

Advertisements