หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ

หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ

พระครูสุนทรธรรมกิจ หรือเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า หลวงปู่หยอด ชินวังโส  ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม ท่านที่ได้รับความเลื่อมใสและศรัทธาจากชาวบ้านอำเภออัมพวา และชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
เดิมหลวงปู่หยอดมีชื่อว่า นายสุนทร ชุติมาศ  เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2454 ตรงกับวันอังคาร แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน  บ้านเกิดของท่านอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อโรงโขนบริเวณตลาดบางน้อย  ตำบล ตาหลวง อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี
บิดาของท่านชื่อ นายมุ่ย   มารดาของท่าน ชื่อ นางเหมือน  นามสกุล  แซ่อึ้ง  ครอบครัวของท่านทำอาชีพค้าขาย   ท่านมีพี่น้องทั้งหมดรวม 8 คน
ตอนที่ท่านอายุได้ 18 ปี  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2472   บิดาและมารดาของท่านได้นำท่านฝากตัวเข้าบวชเณชกับ ท่านพระครูเปลี่ยน สุวัณณโชโต  (เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ) พร้อมทั้งศึกษาเล่าเรียนแลปรนนิบัติรับใช้พระครูเปลี่ยน
เมื่อท่านอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2474  โดยมีหลวงปู่ใจ หรือ ท่านพระครูสุทธิสาร เจ้าอาวาสวัดเสด็จ เป็นพระอุปัชฌาย์,  ท่านพระครูเปลี่ยน เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญเป็นพระกรรมวาจาจารย์
และท่านพระครูอุดมสุตะกิจ เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์  เป็นพระอนุสาวนาจารย์   หลวงปู่หยอดท่าน ได้รับฉายานามชินวังโส ซึ่งมีหมายความว่า ผู้สืบวงศ์แห่งพระพุทธเจ้า
หลังจากอุปสมบทท่านได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยและดูแลปรนนิบัติพระอาจารย์ของท่าน คือ ท่านพระครูเปลี่ยน สุวัณณโชโต ซึ่งอาพาธด้วยโรควัณโรค  ด้วยกตัญญูและวิริยอุตสาหะ ท่านดูแลปรนนิบัติพระครูเปลี่ยน ตลอดช่วง 10 พรรษา
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2484 ท่านพระครูเปลี่ยนถึงแก่มรณภาพลง
วันที่ 17 สิงหาคม 2484 พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ใจ) เจ้าคณะอำเภออัมพวา ได้แต่งตั้งพระภิกษุสุนทร ชินวังโส ให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญและรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ แทนท่านพระครูเปลี่ยน นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
หลวงปู่หยอด  ท่านเป็นผู้มีวิริยอุตสาหะสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างมาก จนได้รับวิทยฐานะดังนี้ ความรู้สามัญ สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครสอบ) จากโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2478 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ
พ.ศ.2484 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่-วัดประดู่ กรรมการสงฆ์องค์การเผยแผ่ ประจำอำเภออัมพวา พ.ศ.2488 เจ้าสำนักปริยัติธรรมวัดแก้วเจริญ ดำเนินการเปิดสอนภาษาบาลี
พ.ศ.2493 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูสุนทรธรรมกิจ
พ.ศ.2499 เป็นพระอุปัชฌายาจารย์
พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ผลงานด้านการศึกษา เป็นเจ้าสำนักนักเรียนธรรมชั้นตรี-โท-เอก และเป็นกรรมการสงฆ์องค์การเผยแผ่ อำเภออัมพวา

ตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุ  รุ่นแรก

ตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุ รุ่นแรก

วัตถุมงคลของหลวงปู่หยอดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ ตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุ ไหมเบญจรงค์ 5 สี ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
หลวงปู่หยอด ท่านได้ทำแจกให้ลูกศิษย์  ตะกรุดลูกอมไหมเบญจรงค์ 5 สีมีอานุภาพทางเมตตาและแคล้วคลาดจากภยันตราย เปี่ยมด้วยพุทธคุณอันเข้มขลัง
นอกจากนี้ หลวงปู่หยอดท่านยังสร้างวัตถุมงคลอื่นๆอีก เช่น พระปิดตา เหรียญหลวงพ่อหยอด พระสมเด็จ และอื่น ๆอีกมากมาย

ท่านมรณะภาพเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ปี 2541 สิริรวมอายุ 86 ปี 9 เดือน 24 วัน รวมพรรษา 66 พรรษา  (ระยะเวลาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 56 พรรษา)
หลวงปู่หยอดได้ละสังขารไปนานหลายปี คงเหลือไว้เพียงสังขารที่ไม่เน่าเปื่อย ให้ประชาชนลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้อยู่ที่ ณ กุฏิวัดแก้วเจริญ
 

 

ตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุ  รุ่นสอง

ตะกรุดลูกอมหัวใจโลกธาตุ รุ่นสอง

Advertisements