หลวงปู่เพิ่ม

หลวงปู่เพิ่ม

หลวงปู่เพิ่ม เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2429 ปีจอ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3  จุลศักราช 1248  บ้านเกิดท่านอยู่ที่ ตำบลไทยวาส ม.3  อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม
บิดาของท่านชื่อ  นายเกิด  และมารดาของท่านชื่อวรรณ  นามสกุล พงษ์อัมพร
หลวงปู่เพิ่มได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 8 ขวบ สืบต่อมาจนถึงอายุครบบวช
ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2450 เมื่ออายุ 21 ปี ณ พัทธสีมาวัดกลางบางแก้ว สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ครั้งพระองค์ยังดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอธิการจอม เจ้าอาวาสวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระครูทักษิณานุกิจ (ผัน) วัดสรรเพชญ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดกลางบางแก้วตลอดมา
สมณศักดิ์ของท่าน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2481 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดกลางบางแก้ว
วันที่ 4 ธันวาคม 2482 ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ในเขตอำเภอนครชัยศรี
วันที่ 8 เมษายน 2483 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
วันที่ 1 มีนาคม 2489 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูราชทินนามว่า “พระครูพุทธวิถีนายก”
วันที่ 5 ธันวาคม 2495 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
วันที่ 5 ธันวาคม 2503 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีราชทินนามว่า “พระพุทธวิถีนายก” ปี พ.ศ. 2520 เนื่องจากความชราภาพมากทางคณะสงฆ์จึงยกขึ้นเป็นกิตติมศักดิ์

หลวงปู่เพิ่มท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2526 (เวลา04.50 น ใกล้สว่าง) สิริรวมอายุได้ 97 ปี 76 พรรษา

ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาการทำตะกรุด และ เบี้ยแก้ มาจากหลวงปู่บุญนั่นเอง

เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม

เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม

 

 

 

ตะกรุดหลวงปู่เพิ่ม

ตะกรุดหลวงปู่เพิ่ม

 

Advertisements