หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง

หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง

หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง  หรือท่านพระครูนนทกิจโสภณ  เดิมท่านชื่อ ทองสุข นามสกุล บุญมี  เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2446
บ้านเกิดอยู่ที่ ต. หนองขนาน   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  บิดาชื่อนายคง  บุญมี   มารดาชื่อ นางแพ  บุญมี   ท่านมีพี่น้องรวมทั้งหมด 5 คนโดยท่าน
เป็นน้องคนสุดท้อง  เมื่อตอนเล็กท่านไปเรียนหนังสือในความอุปถัมภ์ของ อาจารย์ จ้อย  เจ้าอาวาสวัดเพรียง   เมื่อครั้นอายุได้ 13 ปีท่านก็เดินทางไปเรียน
หนังสือที่วัดหนองหว้าจนถึงอายุ 18 ปีท่านก็เดินทางกลับมายังบ้านเกิดอยู่มาได้สักพักใหญ่ท่านก็ไปรับราชการเป็นตำรวจ  จนเมื่อปี 2470  ท่านอายุได้ 24 ปี
ท่านจึงอุปสมบาทแล้วไปจำพรรษา 1 พรรษา ณ วัดหนองหว้า หลังจากนั้นท่านก็ออกธุดงค์จนพบสหายธรรมของท่าน ชื่ออาจารย์เพ็ง    จากนั้นก็ชักชวนกัน
ไปจำพรรษาอยู่ที่ วัดท่าเกวียน อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี    ระหว่างนั้นหลวงพ่อทองสุขได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง  จึงได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์
ร่ำเรียนธรรมะและวิชาอาคม     หลังจากที่หลวงปู่กลิ่นมรณะภาพ   หลวงพ่อทองสุขได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานสูง  และได้รับการแต่งตั้งเป็น
พระครูนนทกิจโสภณ  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2501   เครื่องรางของขลังของท่านที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ พระปิดตาและตะกรุด

หลวงพ่อทองสุขมรณะภาพเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2525  รวมอายุได้ 79 ปี  ( 55 พรรษา)

พระปิดตา

พระปิดตา

ตะกรุด หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง

ตะกรุด หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง

โฆษณา